Integritetspolicy

Marja Entrich AB med organisationsnummer 556184-6287, Sturegatan 32, 114 36 Stockholm är personuppgiftsansvarig för hantering av personuppgifter.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Dessa innefattar all personlig information som du lämnar till oss när du lägger en order eller prenumererar på nyhetsbrev.

Insamling av informationen kan bestå av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, korrespondens och andra uppgifter som kan knytas till en person.

Vi använder informationen för att säkerställa att rätt person har beställt varor och att dessa levereras till korrekt adress.

Endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter. Vi säkerställer också att våra samarbetspartner följer våra regler. Vi upprättar personuppgiftbiträdesavtal med de intressenter som kan ha tillgång till personuppgifter.

Våra system ser till att din integritet är skyddad och att all information om dig som person används korrekt.

Du har rätt att när som helst få ta del av de personuppgifter som finns lagrade hos Marja Entrich AB. Du har också rätt att få dessa ändrade eller raderade. Personuppgifterna sparas i tre år.

När du beställer varor och accepterar ”Villkor för köp” accepterar du också att vi får behandla dina personuppgifter.

Kontakta oss